Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

Cabinet Battery BPSE240V75ART3U

26.000.000 

Battery module sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau
Online OLS6000ERTXL3U / OLS10000ERTXL3U
Thời hạn bảo hành: 24 tháng