Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

Cabinet Battery BPSE36V45A

11.359.000 

Battery cabinet sử dụng phù hợp cho mã sản phẩm sau
Online OLS1000E/ OLS1500E
Thời hạn bảo hành: 24 tháng