Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

NVR Lite 1 Sata 8 Channel CP-VNR-3108B

Đầu ghi hình NVR 8 kênh
Chuẩn nén Video Ultra 265/H.265/H.264
Phần mềm xem trên di động: iMOB, gMOB
Phần mềm xem trên laptop, PC: IVMS