Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

OLS1000EC 1000VA/800W

6.840.000 

Công nghệ: On-line double conversion
1000VA/800W
Phần mềm: PowerPanel®Business Edition
Thời hạn bảo hành: 24 tháng