Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

OLS2000EC 2000VA/1600W

9.810.000 

Công nghệ: On-line double conversion
2000VA/1600W
Phần mềm: PowerPanel®Business Edition
Thời hạn bảo hành: 24 tháng