Cpplus

Cpplus

Cisco

Cisco

Cyber Power

Cyber Power

Pure Sine Wave – Tower/Rack Style UPS PR3000ELCDRT2U 3000VA/ 2250W

25.171.000 

– GreenPower UPS™ Technology
– Pure Sine Wave Output
– Sử dụng công nghệ Line-Interactive
– UPS thiết kế dạng Rack / Tower
– Automatic Voltage Regulator (AVR)
– Cầu trì bảo về đầu ra UPS
– Tự động sạc battery
. Thời hạn bảo hành: 24 tháng